Hva er brattkort?

Hva er brattkort? 

Brattkortet er et nasjonalt ferdighetsbevis for innendørs klatring. Når du består prøven, viser det at du kan sikre andre klatrere trygt, både når de klatrer på led og på topptau.

Hva er forskjellen på Topptaukort og Brattkort?

Topptaukort er et sertifikat på at du har nødvendig kompetanse for å sikre noen som klatrer på topptau, som vil si at tauet er festet øverst i veggen. 

Brattkort er et sertifikat på at du både kan sikre på topptausklatring og på ledklatring. Ledklatring vil si at tauet ikke på forhånd er hengt opp, men man tar det med seg fra gulvet og fester seg i sikringspunkter på vei opp veggen.

 • Hvis du har Brattkort, trenger du ikke Topptaukort i tillegg.
 • Hvis du allerede har Topptaukort, men ønsker Brattkort, kan du melde deg på kurs i ledklatring hos oss.
 • Hvis du bare ønsker Topptaukort, kan du melde deg på kurs hos oss her.

Les mer om topptauklatring og ledklatring her (LINK TIL EGEN SIDE).

Hvordan får man Brattkort?

Det er tre måter å få Brattkort på:

 1. Du kan gjennomføre et femtimers kurs der du lærer å sikre trygt på topptausklatring og på ledklatring. Etter kurset må du gjennomføre en Brattkorttest, som tar ca. 20 minutter, og bestå den. 
 2. Hvis du allerede har Topptaukort, men ønsker å oppgradere til Brattkort, kan du ta kurs i ledklatring hos oss og deretter ta Brattkorttest. 
 3. Hvis du allerede har klatret mye, men mangler Brattkort, kan du ta Brattkorttest på Vulkan Klatresenter. Ta med deg en klatrepartner og møt opp på Vulkan Klatresenter. Du behøver ikke å booke avtale for å ta testen.

Hvis du består testen, søker du om Brattkort på Norges Klatreforbunds side brattkomptanse.no. Det koster kr. 300,- som du betaler når du oppretter profil.

NB! Du kan ikke ta Brattkorttest samme dag som du tar kurs.

Hva koster det å ta Brattkort?

Det er tre priser for Brattkort, i forhold til hvilke forkunnskaper du har:

 1. Brattkortkurs koster kr. 1750, og det inneholder tre gratis innganger inkl. utstyr etter kurset, slik at du kan øve frem til du tar Brattkorttest. Brattkorttesten er inkludert i kursprisen.
 2. Hvis du allerede har Topptaukort, men ønsker å oppgradere til Brattkort, kan du ta et tretimerskurs i ledklatring hos oss for kr. 900,- Brattkorttest kommer da i tillegg til kr. 100,-
 3. Hvis du allerede har klatret mye, men mangler Brattkort, kan du ta Brattkorttest på Vulkan Klatresenter for kr. 100,- Ta med deg en klatrepartner og møt opp på Vulkan Klatresenter. Du behøver ikke å booke avtale for å ta testen.

Hva er Brattkorttest?

Brattkorttest er en test der du skal vise en instruktør at du kan sikre på topptauklatring og på ledklatring, og at du kan ledklatre. Du må ha med deg en klatrepartner selv, slik at du har noen å sikre.

Testen tar ca. 20 minutter og koster kr 100,-

Du behøver ikke å booke tid for Brattkorttesten, så du kan bare møte opp på Vulkan Klatresenter sammen med klatrepartneren din. En instruktør vil ta testen med deg så snart det er anledning.

Du kan ikke ta testen samme dag som du tar et kurs. Det er for å sikre at kunnskapen du har tilegnet deg, sitter over tid. Målet er at du skal komme tilbake å være trygg i både sikring og ledklatring, uten instruktøren ved din side.

Hvor er Brattkort gyldig?

Når du har Brattkort, kan du klatre ved alle landets klatreanlegg. Det er et bevis på at du har nødvendig kompetanse for å sikre trygt, og at du er innforstått med risikoen som ligger i aktiviteten klatring.

Kan man klatre uten Brattkort?

For å klatre, må man være to: én som klatrer og én som sikrer. Du kan klatre uten Brattkort, men du kan ikke sikre. Hvis du skal sikre uten at du har Brattkort, må du ha med deg noen som står sammen med deg mens du sikrer og tar ansvar for sikkerheten.

Hvilket ansvar har man dersom man har Brattkort?

Når man bestiller Topptaukort eller Brattkort, må man godta den såkalte ansvarserklæringen, som sier at du aksepterer risikoen som er forbundet med klatring og tar på deg ansvaret for din egen klatring. 

Norges Klatreforbunds ansvarserklæring:

 • klatring er en risikoaktivitet som utøves på eget ansvar
 • du påtar deg fullt ansvar for egen aktivitet i klatreanlegget
 • verken veggeier eller personalet kan holdes ansvarlige for tap eller skade i forbindelse med vanlig klatring
 • du må følge reglene for sikker klatring som beskrevet på klatrevettplakaten under opphold i anlegget
 • du må gjøre ditt beste for å ivareta egen og andres sikkerhet i klatreanlegget
 • du må innrette deg etter instrukser fra personalet der du klatrer
 • du må be om veiledning ved enhver tvil om bruk av anlegg eller utstyr
 • uaktsomhet eller regelbrudd kan medføre bortvising, grove eller gjentatte tilfeller kan medføre inndratt Brattkort, Topptaukort eller Autobelaykort
 • ulykkesforsikring som inkluderer klatring må besørges av deg selv
 • sikkerhetsmessige feil ved anlegget skal straks meldes til personalet

Hvor lenge er Brattkort gyldig?

Brattkort er i utgangspunktet gyldig livet ut. Men du må huske på at du har godtatt ansvarserklæringen (se punkt over) ved å ta imot Brattkortet. Så dersom du ikke lenger kan stå inne for innholdet i ansvarserklæringen, fordi du har klatret for lite eller det er lenge siden du har klatret, anbefaler vi at du klatrer sammen med erfarne klatrere eller tar et oppfriskningskurs.

Hvis du er medlem av Kolsås Klatreklubb, har vi faste klubbklatringer der det er mulig å få hjelp av instruktører og medklatrere.

Hvor finner man Brattkortet?

Brattkortet er digitalt, og du finner det på profilen din på brattkompetanse.no. Dersom du ønsker et fysisk kort, kan du bestille det på brattkompetanse.no.