Konkurransestøtte

Kolsås Klatreklubb støtter medlemmer som deltar i nasjonale klatrekonkurranser etter følgende prinsipper:

  • Alle medlemmer som deltar i nasjonale konkurranser er berettiget til økonomisk støtte.
  • Klubben dekker påmeldingsavgiften. Hvis påmeldingsavgiften blir dyrere grunnet sen påmelding, dekker klubben kun den opprinnelige prisen. Utøveren har selv ansvar for å melde seg på konkurransen.
  • Klubben refunderer utøverens utlegg i etterkant av deltagelse i konkurransen.
  • For reise og overnatting dekker klubben kr 1000 per utøver per konkurranse. Utøveren må forevise dokumentasjon eller kvittering for utgiftene.
  • Skjema for utlegg kan lastes ned nederst på siden. Skjemaet sendes elektronisk til emil@kolsaas.no eller sendes til Vulkan Klatresenter, Vulkan 13, 0178 Oslo.
  • Innlevering av utleggskjema skal skje innen 3 uker etter konkurransen. Støtten uteblir hvis ikke fristen overholdes.
  • Bilag skal leveres i formatet .pdf og med relevante filnavn (f.eks. flybillett Tromsø.pdf).
  • Ett søknadsskjema per konkurranse.
  • Medlemmer som mottar støtte forplikter seg på forespørsel til å levere en kort rapport fra konkurransen eller liknende, og/eller bidra som frivillig ved klubbens arrangementer.

For internasjonale konkurranser, les her.

Nyhetsbrev
Nyhetsbrevet utkommer cirka fire ganger per år, og du kan avslutte abonnementet når som helst.
Tusen takk for din påmelding!
Oops! Something went wrong while submitting the form.