Treningsgrupper

Treningsgruppe for barn og ungdom

Treningsgruppene er et tilbud for barn og ungdom i alderen 9-18 år som vil trene klatring.

Pris
Price
Kr
Numbers of hours
Antall Timer
timer
hours
Kursdager
Cours day

Påmelding til

Treningsgruppe for barn og ungdomMeld på én person om gangen.
Tusen takk for din påmelding!
Legg til flere deltagere
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Treningsgruppe for barn og ungdom

Deltakerne møtes en gang i uken og klatrer under ledelse av våre sertifiserte instruktører.

Barnegruppen Dino er et tilbud for barn i alderen 9 til 12 år. På denne gruppen må barna ha med seg en foresatt som er tilstede, inntil barnet har lært seg tausikring. Foresatte som ikke kan tausikring vil få opplæring av instruktørene. Treningen fokuserer på å ha det moro med klatring og å utvikle klatreteknikk i trygge omgivelser.

Krav:
En foresatt tilstede.
Varighet: 1,5 time hver uke, med unntak av røde dager og skoleferier.
Antall: 14

Barne og ungdomsgruppene er tilbud rettet mot de i aldersgruppen 10 til 18 år. Deltakerne på disse gruppene får opplæring i tausikring på topptau og ledklatring.
Ved fylte 13 år vil de få muligheten til å ta Brattkort. Treningen tar sikte på å utvikle teknikk og fysiske ferdigheter relatert til sportsklatring og buldring. Disse gruppene er populære, og det er venteliste for opptak.

Merk: Det er en forutsetning at deltakerne er motiverte.
Varighet:
2 timer hver uke, med unntak av røde dager og skoleferier.
Antall: 14

Gruppeoversikt

Boa      (13-18 år)  mandag kl. 17:00-19:00 (fullt)
Dino
   ( 9-12 år)  onsdag   kl. 16:00-17:30 (fullt)
Koala
 (10-15 år) torsdag  kl. 15:00-17:00 (fullt)
Kobra
 (13-18 år) torsdag kl. 17:00-19:00 (fullt
Panda
 (10-15 år)  fredag   kl. 16:00-18:00 (fullt)

Progresjongruppe (lukket gruppe)
Progresjongruppen er en rekrutteringsgruppe for barn og ungdom som søker et konkurransemiljø. Gruppen passer ikke for nybegynnere og deltakelse fordrer jevnlig egentrening, i tillegg til å delta på en av våre faste treningsgrupper. Gruppen møtes en gang i uken.

Krav:
Være deltaker på en ordinær treningsgruppe og delta i lokale/regionale konkurranser (som f.eks Østlandscup)
Alder: 10-16 år (unntak kan gjøres av hovedtrener)
Antall:  
Når:
tirsdager kl. 17:00-19:00

Satsningsgruppe (lukket gruppe)
Satsningsgruppen er en gruppe for de som satser aktivt på klatring og som deltar i konkurranser på regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Inntak til denne gruppen skjer ved anbefaling fra våre interne og eksterne trenere.

Krav: Brattkort (unntak kan gjøres av trenerne for gruppen)
Merk: Ta kontakt med vår hovedtrener for mer informasjon om gruppen.


Pris (per semester)
Semesteravgiften for deltakelse på treningsgruppe er kr.2200. Dette dekker også lån av klatreutstyr og gir fri inngang på Vulkan klatresenter utenom om den fastsatte treningen. Utøvere som deltar på flere treningsgrupper betaler i tillegg kr. 1250 per treningsdag. Det vil si deltakelse på 2 treninger koster kr 3450 og 3 treninger kr 4700.
Medlemskap i Kolsås Klatreklubb er obligatorisk, og koster kr. 100 per kalenderår.

Påmelding
Fyll ut skjemaet under for å bli satt opp på venteliste. De som står på venteliste blir prioritert når det er ledige plasser. Opptak skjer to ganger i året, i juni for høstsemesteret og desember for vårsemesteret. Vi anbefaler foreldre å ta et topptaukurs i påvente av plass på treningsgruppe. Etter bestått topptaukurs kan foreldre ta med barna for å klatre på egenhånd. Ved andre spørsmål om treningsgruppene send epost til treningsgrupper@kolsaas.no.

Tusen takk for din påmelding til ventelisten! 
Oops! Something went wrong while submitting the form.