Bolteprosjektet

Kolsås Klatreklubb har opprettet et fond for å fremme vedlikehold/utbedring av eksisterende ruter samt til etablering av nye ruter på klipper i og rundt Oslo (se Klatrefører for Oslo & Omegn). Det er blant annet overskuddet fra salg av klatreføreren som går til dette fondet.

Selv om klubben i de fleste tilfeller selv rebolter eksisterende klatrefelt og utvikler nye, kan man som medlem av Kolsås Klatreklubb i utvalgte tilfeller få limbolter eller ekspansjonsbolter til å sikre nye ruter. Det samme gjelder dersom man vil utbedre allerede etablerte ruter. Utstyr, bolter og lim, godkjenning av bolteprosjektet og eventuell instruksjon fås ved å henvende seg til Vulkan Klatresenter, tlf. 22049888 eller e-post til post@kolsaas.no

Det understrekes at Kolsås Klatreklubb IKKE er ansvarlig for plassering, vedlikehold og klatremessig bruk av bolter på klipper i og rundt Oslo. Klubbens engasjement er begrenset til å holde bolter og utstyr for boring og liming, gi noe instruksjon samt utøve en skjønnsmessig vurdering av hvert bolteprosjekt og -søker. I tråd med tradisjonen er det hver enkelt klatrers eget ansvar å kontrollere og benytte sikringsmidler som står fast, på samme måte som klatreren selv er ansvarlig for å sjekke at fjellet som hun/han klatrer på er fast og ikke løsner ved belastning under klatring. Klatring er og blir en risikosport.

Retningslinjer for bolting av klatreruter 

Vi er heldige som har mange klatrefelt med boltede ruter i Oslo-området. Men de senere år ser vi at økende antall klatrere og press på friluftsområder kan føre til konflikter med grunneiere og andre brukergrupper.  

Kolsås Klatreklubb har jobbet aktivt med problemstillingen rundt borebolter i flere år. I 2019 sluttet vi oss til felles retningslinjer for klatreklubber på Østlandet. Og klubben har vært aktiv bidragsyter til NKFsretningslinjer for bruk av borebolter og faste forankringer, som ble enstemmig vedtatt på Klatretinget tidligere i år. 

Med dette grunnarbeidet på plass, vil KolsåsKlatreklubb jobbe aktivt videre for at NKFs retningslinjer for bruk av borebolter og faste forankringer følges i klubbens bolteprosjekter. Vi vil også tilrettelegge bedre for dere som bolter på eget initiativ ved å tilby informasjon, sjekklister og maler for grunneieravtaler på våre nettsider.  

Det er viktig at vi alle har et bevisst forhold til retningslinjer for borebolting fremover. Klatring er i kraftig vekst og Oslo har et begrenset friluftsområde for over én million innbyggere med ulike bruksinteresser. Konsekvensen av å ikke følge retningslinjene er risiko for å miste tilgang til klatrefelt, redusert tilbud utendørs og et dårlig utgangspunkt for å etablere nye klatrefelt i dialog med kommune, statsforvalter, grunneiere og interesseorganisasjoner. 

Her er noen eksempler fra NKFs retningslinjer: 

·      Bolteprosjekter skal ikke gjennomføres der de kommer i konflikt med vernebestemmelser, artsfredningeller andre viktige naturvernhensyn. (Eks. Kolsåstoppen er vernet og ytterligere boltinger IKKE tillatt)   

·       Risslinjer og ruter som kan sikres godt naturlig, skal ikke boltes.  

·      Når nye ruter og felt åpnes for allmenn klatring gjennom bolting, skal rutene boltes sikkert, med minimal risiko for bakkefall og andre farlige fall.  

·      Bruksrettigheter og atkomst skal være avklart gjennom en grunneieravtale.  

·      Ansvar for framtidig vedlikehold bør være avklart gjennom avtale med lokal klatreklubb. 

Se hele NKFs retningslinjer for bruk av borebolter og faste forankringer her: 

https://klatring.no/boltepolitikk 

Nyhetsbrev
Nyhetsbrevet utkommer cirka fire ganger per år, og du kan avslutte abonnementet når som helst.
Tusen takk for din påmelding!
Oops! Something went wrong while submitting the form.