Om Vulkan Klatresenter

Finn Vulkan Klatresenter

Tauklatring

Vi har tre tauvegger på Vulkan:
Gråveggen, Hovedveggen og Galleriet.

Vi har ikke Autobelay

Gråveggen

Dette er en vertikal vegg på 14,5 meter. Det er syv linjer med til sammen ca. 25 ruter fra grad 5 til 9-.

Hovedveggen

Dette er en overhengende vegg på 14,5 meter. Det er syv linjer med ca. 25 ruter fra grad 6 til 9-.

Galleriet

Dette er en vertikal og svakt overhengende vegg på 10 meter som egner seg godt for kurs og nybegynnere. Det er ti linjer med rundt 35 ruter fra grad 3 til 8. I tillegg er det to linjer som går på en 10 meter overhengende vegg (en del av Hovedveggen).

Buldring

Buldrearealene våre er fordelt på tre steder:
Hallen, Sydstupet og Østveggen.

Inne i selve hallen finner du både bratt og vertikal buldring, i tillegg til svavegg og en 45-graders spraywall/systemvegg, som er koblet til treningsappen Stökt.

I buldrerommene Sydstupet og Østveggen er veggene noe høyere enn inne i selve hallen og har til sammen ca. 160 kvadratmeter buldring.

På alle veggene finner du buldere på skalaen grønt til rosa (knallhardt).