Vandrefalken hekker igjen: Hovedfeltet og Veslefeltet på Hauktjern stengt frem til midten av juli

Så da må vi klatrere holde oss unna så lenge.

Det er ikke bare vi klatrere som har en forkjærlighet for Hauktjern. Siden 2016 har vandrefalken overtatt noen av cragene her, nærmere bestemt Hovedfeltet og Veslefeltet, i perioden slutten av mars til midten av juli for hekking. Vandrefalken er veldig sårbar for forstyrrelse i hekketiden, derfor er det nødvendig å stenge området for klatring og annen ferdsel i perioden de holder til i området. Dette gjelder også bruk av droner.

Vi klatrere må respektere og dele på naturen, så i denne perioden ber vi om at alle våre klatrere knyter seg inn andre steder enn her. Takk for at dere tar hensyn!

Overtredelser er straffbart.

Last ned
Andre nyheter