MittVarsel gjør det enkelt å varsle om uønsket oppførsel

Vi ønsker et inkluderende og trygt miljø i Kolsås Klatreklubb og på Vulkan.

Kolsås Klatreklubb ønsker å være en trygg arena for alle våre medlemmer og alle som bruker Vulkan klatresenter. Det er viktig at du sier fra dersom du har opplevd eller vært vitne til hendelser, handlinger eller oppførsel du mener bryter med våre regler.

I Kolsås klatreklubb tar vi alle varsler om kritikkverdige forhold på alvor.

Hvis du er usikker på hva man kan og burde varsle om, kan du lese mer om dette her

MittVarsel

Norges Idrettsforbund har utviklet systemet MittVarsel for å gjøre terskelen lav for å rapportere uønsket adferd, og for at du skal føle deg trygg på at informasjonen du kommer med oppbevares konfidensielt i dette systemet.  

Herfra går saken til oss i Kolsås klatreklubb, og da vil det være Bjørn Omsland (styreleder) og Azar Ebrahimi (styremedlem) som mottar varselet. Dersom du har spørsmål om varslingssaker, eller dersom du er usikker på om det du sitter inne med faktisk er et varsel, kan du kontakte én av dem direkte på telefon eller e-post, så vil hen hjelpe deg med veien videre.

Bjørn Omsland (styreleder): mobil: 48868808   e-post: bomsland@gmail.com

Azar Ebrahimi (styremedlem): mobil: 41427373  e-post: azarebrahimi@gmail.com

Hvis du ønsker å varsle om kritikk verdige forhold – trykk her
Hvis du ønsker å hjelpe en som vil varsle – trykk her

For øvrig finner du nyttig informasjon om hva som er greit og ikke greit i norsk idrett her

Last ned
Andre nyheter