Påbud om assistert brems fra 1. januar 2023 på Vulkan!

Vi begynner å fase ut manuelle bremser for å gjøre klatring tryggere.

Vi følger Norges Klatreforbunds anbefaling om en gradvis overgang til krav om assistert taubrems hos oss. Dette er for å minske antall uhell som skjer ved feil bruk av manuell taubrems.

Dersom du i dag bruker manuell brems, altså en som ikke bremser dersom du slipper bremsegrepet, kan du ta kontakt med oss når du er på Vulkan for å få opplæring i bruk av assistert brems.

Assisterte bremser har en bremsefunksjon selv om man skulle være så uheldig å miste taket på tauet.
Manuelle bremser har ingen plan B og fungerer kun dersom man holder bremsegrepet.
Last ned
Andre nyheter