Kameratredningskurs for Kolsås-medlemmer 22.-23. oktober

Bli bedre rustet for egne klatreturer.

Helgen 22.-23. oktober har du som medlem mulighet for å lære å håndtere ulike metoder for kameratredning i realistiske situasjoner på egne klatreturer. 

Dette er et kurs for erfarne klatrere, så kriteriet for å delta er minimum to års erfaring med leding på naturlige sikringer ute (minimum grad 5) i ulike områder, generell friluftserfaring, og å være i stand til å ta ansvar for seg selv og andre under ulike vær- og føreforhold.

Du må også ha eget utstyr for naturlig sikring.

Kurset holdes av tindevegleder Anders Gran og pris er kr 3000,-

Last ned
Andre nyheter