Vi utvider: Squashhallene blir buldrehaller!

ENDELIG!

Vi har jobbet i mange år for å få overta squash-områdene, slik at vi kan utvide buldringen på Vulkan. Klatring og buldring blir stadig mer populært, så kapasiteten er sprengt på alle byens sentre. Vi er ekstremt glade for at vi endelig får muligheten til å bygge flere vegger hos oss.

Vi åpner offisielt 14. januar med Nyttårsbulder! Mer info kommer om dette.

Vi er ekstremt takknemlige overfor Sparebankstiftelsen DNB, som støtter gode tiltak i nærmiljøet, og har tildelt Kolsås Klatreklubb et betydelig beløp, slik at vi har kunnet gjennomføre dette prosjektet så godt som mulig.

Så – tusen takk til vår egen Emil Ohlsson, som stod bak søknaden til Sparebankstiftelsen DNB.

Vi kan i stor grad takke vår mann og klubbkonsulent, Emil, for det store tilskuddet vi fikk fra Sparebankstiftelsen.

Dette er Sparebankstiftelsen DNM

Stiftelsen eier rundt 8 prosent av aksjene i DNB, og det er utbyttet fra disse aksjene som brukes til ulike allmennyttige formål. Stiftelsen skal videreføre sparebanktradisjonene gjennom å støtte tiltak til beste for det norske samfunnet.

Stiftelsen bidrar til et bedre samfunn ved å støtte tiltak som:

- Skaper møteplasser for tilhørighet (fellesskap)
- Utløser dugnad og medvirkning (frivillighet)
- Fremmer mestring og læring (ferdigheter)
- Utvikler rollemodeller (forbilder)
- Formålsområder for tildelinger:

Stiftelsen prioriterer meningsfylte aktiviteter for barn og unge innenfor følgende formålsområder:

- Kunst og kultur
- Nærmiljø og kulturarv
- Natur og friluftsliv
- Idrett og lek

Last ned
Andre nyheter