Støtte til deltagelse i internasjonale konkurranser.

Kolsås Klatreklubb støtter medlemmer som deltar i internasjonale klatrekonkurranser etter følgende prinsipper:

  • Alle medlemmer som deltar i internasjonale konkurranser er berettiget til økonomisk støtte, så lenge de også var medlemmer året før
  • Utøveren har selv ansvar for å melde seg på konkurransen.
  • Det kan kun søkes støtte til én konkurranse per semester (januar–juli, august–desember)
  • Det kan søkes opp til 4.000,- i støtte per konkurranse.
  • Hvis summen av alle søknader per semester er større enn beløpet som er fastsatt av styret for semesteret, fordeles pengene proporsjonalt mellom søknadene.
  • Utøveren må forevise dokumentasjon eller kvittering for utgiftene.
  • Støtten utbetales etter avsluttet semester.
  • Søknadsskjema lastes ned her Skjemaet leveres til Vulkan Klatresenter, Vulkan 13, 0178 eller til emil@kolsaas.no
  • Fristene for innlevering er 1. februar og 1. august. Søknaden kan avslås hvis fristen ikke blir holdt.

Nyhetsbrev
Tusen takk for din påmelding!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Nyhetsbrevet utkommer cirka 6 ganger per år og du kan avslutte abonnementet når som helst