Treningsgruppe for voksne

Vulkan Klatresenter arrangerer klatretrening for voksne på
mandager, tirsdager og torsdager.

Treningsgruppe for voksne – Seksergruppa (mandager kl. 19–21 på mandager og torsdager kl. 20:00-22:00)

Denne treningsgruppen retter seg mot deg som ønsker å etablere deg på grad seks. Du kan både være fersk eller ha klatret en stund, men har kanskje ikke tid til å trene så veldig ofte. Treningsgruppen møtes en gang i uken, og det ønskes at deltakerne driver egentrening utenom dette.

Sammen med andre klatrere på samme nivå vil du få instruksjon i treningslære, klatreteknikker og metoder for å utvikle deg videre som klatrer. Vi tror vi kan garantere deg en positiv utvikling. Vi har bare positive erfaringer og tilbakemeldinger fra tidligere kurs.

Høsten 2019 vil gruppen trene på under ledelse av Maria Stangeland. Instruksjonen varer i to timer hver gang. Første trening for mandagsgruppa er 26. august og for torsdagsgruppa torsdag 5. september. Det er 8 treninger utover høsten. Det forventes også at deltakerne i perioden har egenaktivitet i klatring i tillegg til torsdagene.

Forutsetning for deltakelse: Du må være fylt 18 år, inneha brattkort og kunne lede ruter på grad 5.
Pris: Kr 2.000,- (medlemskap i Kolsås Klatreklubb er obligatorisk) .

Kursperiode: Høsten 2019.

Påmelding: kurs@kolsaas.no

Treningsgruppe for voksne – Sjuergruppa (tirsdager klokken 20.00–22.00)

Dette treningstilbudet retter seg mot klatrere som er medlemmer av  Kolsås, har brattkort og i dag kan lede ruter på minst grad 6. Og med en  ambisjon om å komme seg oppover mot ruter på grad 7.

Sammen  med andre klatrere på samme nivå vil du få instruksjon i treningslære,  klatreteknikker og metoder for å utvikle deg videre som klatrer.  Praktisk tilnærming til klatring, mentale teknikker, hvilepunkter i  rutene, sekvenser osv. Det blir personlige tilbakemeldinger på din egen  klatreteknikk.

Vi tror vi kan garantere deg en positiv utvikling. Vi har bare positive erfaringer og tilbakemeldinger fra tidligere kurs.

Høsten  2019 vil gruppen trene på tirsdagskvelder under ledelse av Marius  Engstrøm og Maria Stangeland. Instruksjonen starter kl. 20.00 og varer i to timer hver gang. Første trening er tirsdag 22. oktober kl. 20.  Det er 8 treninger utover høsten. Det forventes også at deltakerne i  perioden har egenaktivitet i klatring i tillegg til torsdagene.

Forutsetning for deltakelse: Du må være fylt 18 år og klatre ruter på led i gradsjiktet 6 til 7-.
Det forventes at deltakerne klatrer minst én gang i uken i tillegg til treningen.
Pris: Kr 2.000 (medlemskap i Kolsås Klatreklubb er obligatorisk).

Kursperiode: Høsten 2019.

Påmelding: kurs@kolsaas.no

Nyhetsbrev
Tusen takk for din påmelding!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Nyhetsbrevet utkommer cirka 6 ganger per år og du kan avslutte abonnementet når som helst