Kunstprosjekt på Kolsåstoppen søker klatrere til betalt fire ukers jobb fra 26. juli til 22. august

I sommer blir Kolsåstoppen scenen for en unik kunstopplevelse, der en liten gruppe klatrere spiller hovedrollen. Vil du være med?

Vi er heldige som har så mange forskjellige spennende medlemmer i klubben vår. En av dem er scene- og billedkunstner Helle Siljeholm. Du har kanskje sett henne? Hun er fast inventar på Vulkan.

Som mange av oss vet, er det fort gjort at klatringen glir over i andre (alle?) deler av livet. Slik er det også for Helle. Hun har tatt med seg lidenskapen for sporten vår inn i sitt virke, og nå skal hun lage klatrekunst på Kolsås. Det trenger hun hjelp til. Vil du være med? Helle ser etter tre personer som arbeider fulltid, ca. 5 timer om dagen, ca. 09–15 mandag til fredag i fire uker fra 26 juli til og med forestillingsdag 22. august (væravhengig mtp. forestillingsdag). Arbeidstiden kan være litt mer fleksibel innad i gruppen, men dette avtales når gruppen er samlet. NB! Arbeidet er betalt.

Hvis du kan tenke deg å være med på prosjektet, send en mail til Helle Siljeholm på hellesiljeholm@gmail.com med litt informasjon om klatreerfaring (ikke minst fra Kolsås) og interesse, samt noen tanker om hvorfor du ønsker å være med i prosjektet. Du kan også ringe Helle direkte dersom du har spørsmål på tlf. 478 00 907.

The Mountain Body er et prosjekt som har strukket seg over flere år og tar for seg hvordan vi ser på naturen og forholdet mellom natur og kultur, sett i lys av dagens klima- og miljøutfordringer. En liten gruppe klatrere skal bevege seg oppover en fjellvegg flere steder i Norge i år, blant annet på Kolsås og ved Sunnmørsalpene, og etter hvert andre steder i verden. Klatrerne etterlate seg midlertidige spor på veien opp som blir en slags moderne hellerisning, som vil kunne ses på lang avstand. "Malingen" er ufarlige for naturen og vil vaskes vekk av seg selv av elementene. Prosjektet har fått støtte av Norsk Kulturråd.

The Mountain Body er en videreutvikling av Helles kunstprosjekt i Ålesund.  Avtrykket var synlig fra turiststien under fjellet, havet og flyvindu før det ble vasket vekk av vær og vind. Etter ca. to måneder var avtrykket i fjellsiden forsvunnet.

Helle trenger klatrere med erfaring både fra trad og sport til prosjektet. Du må ha erfaring med klogging, jumarering, klatring og rapell på topptau, og det er flott om du har klatret en del på Kolsås tidligere. Klatringen i seg selv er ikke så utfordrende og vil hovedsakelig foregå på topptau. Det er bred erfaring og fokus på sikkerhet som vil gjøre ulike koreografier og formasjoner i veggen mulig, men man bør nok minimum ha kunne håndtere grad 7 minus. Helle ønsker seg selvsagt også klatrere som synes tematikken i prosjektet er interessant.

Det er viktig at klatrerne i prosjektet setter sikkerhet i høysetet.

Olav Vestlie fra Kolsås Klatreklubb og Vulkan Klatresenter er lokal ekspert og klatreteknisk konsulent i prosjektet. I klatregruppen er det fra før to profesjonelle samtidsdansere med klatreerfaring, Pernille Holden og Marianne Kjærsund, basert i Oslo, og to erfarne klatrere fra Ålesund Klatreklubb, Mads Gausdal og Henrik Burvang.

Publikum under visningen i Ålesund. Under Kolsås-visningen er planen er å ha publikum på to forskjellige steder, i nærheten av fjellsidene og plassert i en kunstinstitusjon i Oslo med utsikt mot fjellet med kikkert.

Detaljert beskrivelse av prosjektet og valget av Kolsås

Ofte blir fjell forstått som noe bestandig. I "The Mountain Body" vil vi spekulere og reflektere rundt fjell som forbindelse, som prosess, aktivitet og bevegelse, og som en sammenslutning av utallige bestanddeler (som stjernestøv, sand, stein, mineraler, vekster, o.l.). Hvordan deltar mennesket og samfunnet i fjellets performativitet og visa versa? Hvordan kan dette forstås som del av den geologiske organismen? Fjellets og geologiens iboende performativitet, dets indre prosesser og påvirkning av ytre naturgitte og menneskeskapte krefter, gjør det relevant å tenke på berg som en kropp som er sammenfiltret med andre kropper, og som er del av et økosystem av levende og ikke-levende enheter.

"The Mountain Body" har blant annet hentet inspirasjon i ideene til den avdøde fjellklatreren og filosofen Arne Næss´ perspektivering av fjellet og hans mange opphold i fjell, som bidro til hans (m.fl.) radikale filosofi fra 1970-tallet: dypøkologi. The Mountain Body bygger også på et tidligere prosjekt av Helle Siljeholm, «Noder om stein og andre sosiale landskap» laget i Ålesund 2017. Prosjektet var kuratert av Høstscena og Jugendstilsenteret og KUBE. En sentral del av arbeidet var en koreografi utviklet for seks klatrere fra Ålesund Klatreklubb, utført i en 200 meter høy fjellvegg utenfor Ålesund by. Koreografien i fjellet var basert på hverdagslige bevegelser og utført i ulike bevegelsesmønstre horisontalt og vertikalt i fjellsiden. Klatrernes posisjoner og bevegelser ble markert med naturlig og miljøvennlig pigment som de bar i små beholdere. De malte rundt positurene sine i fjellet, samt «rutene» de tok opp fjellsiden. Avtrykket av denne koreografiske strukturen ca. 100 x 60 m. ble stående som et gigantisk, temporært «runemaleri» i fjellsiden. I Ålesund varte intervensjonen ca. halvannen time. Avtrykket var synlig fra turiststien under fjellet, havet og flyvindu før det ble vasket vekk av naturen selv, en naturlig konsekvens av vær og vind. Etter ca. to måneder var avtrykket i fjellsiden forsvunnet.

I løpet av det neste året vil vi gjennomføre intervensjoner og undersøkelser knyttet til forskjellige fjellregioner i Norge: Sunnmørsalpene, Oslofeltet og fjell i Øst-Finnmark. Undersøkelser på fjellsokkelen i Norge skaper også grunnlaget for å undersøke sammenfiltrede forhold til andre fjell i verden fra 2022. "Fjellkjeden" vil starte på Oslofeltet, en sammensatt geologisk fjellgrunn. Ønsket lokasjon for intervensjon (slutten av august 2021) er Kolsåstupene (Gråmagan og Østveggen). Kolsås har en unik historie og posisjon i landskapet. Fra fjellsiden har en utsikt over hele Oslo og deler av Viken og Bærum. Fra Oslo kan en se hele fjellsiden (med kikkert). Den midlertidige kunstverket i fjellsiden på Kolsås vil være synlig for hele hovedstaden og Bærum kommune. Planen er å ha publikum på to forskjellige steder, i nærheten av fjellsidene og plassert i en kunstinstitusjon i Oslo med utsikt mot fjellet med kikkert. Interessen for å bruke Kolsås som lokasjon er sammensatt. På flere måter kan fjellet kobles til samfunnsutviklingen i Norge generelt og i hovedstaden og Viken spesielt (geologisk, politisk, klatrehistorisk, ideologisk, kulturelt, spirituelt, kunstnerisk m.mer) Dette gjør lokasjonen utrolig spennende og meningsbærende i undersøkelsene og refleksjonen rundt mulige sammenvevinger mellom kropp, fjell, by, sted kunst, kultur gjennom fortid, nåtid og – mulig fremtid.

Du finner mer informasjon om hele prosjektet her.

Last ned
Andre nyheter