Støtt uteklatringen ved å bli medlem av Kolsås Klatreklubb i 2022

Kolsås Klatreklubb bruker store ressurser på å vedlikeholde og utvikle klippene i og rundt byen vår. Som medlem bidrar du derfor til at tryggheten ivaretas, og at stadig flere får oppleve gleden ved uteklatring.

Det er ingen som har formelt ansvar for å holde klippene trygge - hver klatrer har selv ansvaret når de klatrer utendørs. Men Kolsås Klatreklubb bruker store ressurser på å holde cragene i Oslo og omegn ved like og å utvikle nye ruter og klatrefelt. Så når du er medlem i Kolsås Klatreklubb, er du altså med på å gjøre utendørsklatring tryggere og tilgjengelig for flere. Kolsås Klatreklubb har også tatt på seg ansvaret for å lage Klatrefører for Oslo og omegn, så som medlem er du også med på å støtte dette omfattende arbeidet. Du melder deg enkelt inn her.

Kolsås Klatreklubb står bak must-have-boka for alle utendørsklatrere i Oslo og omegn. Som medlem får du den for kr. 400,- (ordinær pris kr. 550,-).

Her er en oversikt over prosjekter Kolsås Klatreklubb har stått for de siste årene:

2021:

Den skjulte veggen fikk en ny sektor på høyre side. Det er 8 nye ruter, de fleste naturlig sikret. Det gjenstår flere åpne prosjekter, både boltede og naturlig sikrede. Disse er klare til å klatres på, de er renset og utstyrt for sikring. Sjekk den nye Osloføreren for detaljer.

Kolsås Nedre sydstup fikk 10 nye ruter og noen harde prosjekter står klare for allmenheten.

Kolsås Østveggen fikk 6 nye ruter helt til venstre på klippen.

Hovedløkenhavna fikk noen nye ruter, særlig på venstre side. Mega  er også utviklet med flere nye lettere ruter.

Isdammen ble videreutviklet med 10 nye ruter.

Hellerud stilte klubben med utstyr til en oppfrisking av boltingen på flere ruter, slik at boltingen nå er i takt med tiden og faktisk er der folk klatrer på linja.

2020: Isdammen klatrefelt vekkes til live igjen, full rebolting og 15 nye ruter. Ny sektor, Røverhula, på Hauktjern etableres med 8 nye ruter. Rebolting av 8 ruter. Bergflødt. Kolsås Nedre sydstup er nå utviklet med totalt ca. 65 boltede ruter.

Olav rebolter på Bergflødt.

2019: Skådalen utvides med 10 nye lette ruter og 8 nye ankere. 10 nye lette ruter på Mega.

2018: Rebolting og utvikling av Den skjulte veggen på Kolsås. 25 nye ruter.

Yvonne børster frem Usømmelig (7+) på Den skjulte veggen.

2018: Rebolting og utvikling av Kolsås Den skjulte veggen på Kolsås. 25 nye ruter.

2017: Forsiktig rebolting av Kolsås Øvre sydstup og i Østveggen. Startet rebolting på Andersnatten.

2016: Rebolting av Løkenhavna og Mega. Sørkedalen reboltes og utvikles.

2015: Svaraberget utvikles. 40 nye ruter.

På Svaraberget fant vi 40 ruter.

2014: Videreutvikling av Nedre sydstup, enda 20 nye ruter.

2013: Utvikling av Nedre sydstup som felt for nybegynnere og til kurs. 25 nye ruter.

Nedre sydstup er utviklet med totalt ca. 65 ruter. I tillegg har vi satt opp flere treningsanker ved bakkenivå til kursbruk.

2011: Sandbakken klatrefelt utvikles med støtte fra Kolsås.

2006: Byttet ut ankere på Fetsund, Damtjern, Løkenhavna.

2005: Total rebolting av Hauktjern, Hellerrud, Hvitebjørnåsen, Skådalen og Grefsenåsen.

I tillegg har vi gitt praktisk og økonomisk støtte til klatreklubber og -felt i Østfold og på Romerike, blant annet Missingmyr og Hvalsberget.

Eksempel på jobber klubben gjør: Gammel, rustenekspansjonsbolt erstattes med ny limbolt.


Husk alltid å bruke eget utstyr i ankerfestet når du topptauer ute, slik at boltene i toppen holder lenger og man unngår å sette andre klatrere i en farlig situasjon.

Slik kan det se ut når mange nok topptauer rett i klippinn-ankrene ute. Vær så snill - bruk eget utstyr i toppen!

Meld deg inn i Kolsås Klatreklubb her.

Last ned
Andre nyheter