Støtt uteklatringen ved å bli medlem av Kolsås Klatreklubb i 2021

Kolsås Klatreklubb bruker store ressurser på å vedlikeholde og utvikle klippene i og rundt byen vår. Som medlem bidrar du derfor til at tryggheten ivaretas, og at stadig flere får oppleve gleden ved uteklatring.

Det er ingen som har formelt ansvar for å holde klippene trygge - hver klatrer har selv ansvaret når de klatrer utendørs. Men Kolsås Klatreklubb bruker store ressurser på å holde cragene i Oslo og omegn ved like og å utvikle nye ruter og klatrefelt. Så når du er medlem i Kolsås Klatreklubb, er du altså med på å gjøre utendørsklatring tryggere og tilgjengelig for flere. Du melder deg enkelt inn her.

Gammel, rusten ekspansjonsbolt erstattes med ny limbolt.

Her er en oversikt over prosjekter Kolsås Klatreklubb har stått for de siste årene:

2005: Total rebolting av Hauktjern, Hellerud, Hvitebjørnåsen, Skådalen og Grefsenåsen.

2006: Byttet ut ankere på Fetsund, Damtjern, Løkenhavna.

2011: Sandbakken klatrefelt utvikles med støtte fra Kolsås.

2013: Utvikling av Nedre sydstup som felt for nybegynnere og til kurs. 25 nye ruter.

Nedre sydstup er utviklet med totalt ca. 65 ruter. I tillegg har vi satt opp flere treningsanker ved bakkenivå til kursbruk.

2014: Videreutvikling av Nedre sydstup, enda 20 nye ruter.

2015: Svaraberget utvikles. 40 nye ruter.

På Svaraberget fant vi 40 ruter.


2016: Rebolting av Løkenhavna og Mega. Sørkedalen reboltes og utvikles.

2017: Forsiktig rebolting av Kolsås Øvre sydstup og i Østveggen. Startet rebolting på Andersnatten.

2018: Rebolting og utvikling av Den skjulte veggen på Kolsås. 25 nye ruter.

Yvonne børster frem en ny rute på Den skjulte veggen.

2019: Skådalen utvides med 10 nye lette ruter og 8 nye ankere. 10 nye lette ruter på Mega.

2020: Isdammen klatrefelt vekkes til live igjen, full rebolting og 15 nye ruter. Ny sektor, Røverhula, på Hauktjern med 8 nye ruter. Bergflødt klatrefelt rebolting av 8 ruter. Flere blir tatt i løpet av høsten. Nedre sydstup er nå utviklet med totalt ca. 65 boltede ruter.

Olav rebolter på Bergfløt.

I tillegg har vi gitt praktisk og økonomisk støtte til klatreklubber og -felt i Østfold og på Romerike, blant annet Missingmyr og Hvalsberget.

Husk alltid å bruke eget utstyr i ankerfestet når du topptauer ute, slik at boltene i toppen holder lenger og man unngår å sette andre klatrere i en farlig situasjon.

Slik kan det se ut når mange nok topptauer rett i klippinn-ankrene ute. Vær så snill - bruk eget utstyr i toppen!

Meld deg inn i Kolsås Klatreklubb her.

Last ned
Andre nyheter