Støtt uteklatringen ved å bli medlem av Kolsås Klatreklubb i 2021

Kolsås Klatreklubb bruker store ressurser på å vedlikeholde og utvikle klippene i og rundt byen vår. Som medlem bidrar du derfor til at tryggheten ivaretas, og at stadig flere får oppleve gleden ved uteklatring.

Det er ingen som har formelt ansvar for å holde klippene trygge - hver klatrer har selv ansvaret når de klatrer utendørs. Men Kolsås Klatreklubb bruker store ressurser på å holde cragene i Oslo og omegn ved like og å utvikle nye ruter og klatrefelt. Så når du er medlem i Kolsås Klatreklubb, er du altså med på å gjøre utendørsklatring tryggere og tilgjengelig for flere.

Gammel, rusten ekspansjonsbolt erstattes med ny limbolt.

Her er en oversikt over prosjekter Kolsås Klatreklubb har stått for de siste årene:

2005: Total rebolting av Hauktjern, Hellerud, Hvitebjørnåsen, Skådalen og Grefsenåsen.

2006: Byttet ut ankere på Fetsund, Damtjern, Løkenhavna.

2011: Sandbakken klatrefelt utvikles med støtte fra Kolsås.

2013: Utvikling av Nedre sydstup som felt for nybegynnere og til kurs. 25 nye ruter.

Nedre sydstup er utviklet med totalt ca. 65 ruter. I tillegg har vi satt opp flere treningsanker ved bakkenivå til kursbruk.

2014: Videreutvikling av Nedre sydstup, enda 20 nye ruter.

2015: Svaraberget utvikles. 40 nye ruter.

På Svaraberget fant vi 40 ruter.


2016: Rebolting av Løkenhavna og Mega. Sørkedalen reboltes og utvikles.

2017: Forsiktig rebolting av Kolsås Øvre sydstup og i Østveggen. Startet rebolting på Andersnatten.

2018: Rebolting og utvikling av Den skjulte veggen på Kolsås. 25 nye ruter.

Yvonne børster frem en ny rute på Den skjulte veggen.

2019: Skådalen utvides med 10 nye lette ruter og 8 nye ankere. 10 nye lette ruter på Mega.

2020: Isdammen klatrefelt vekkes til live igjen, full rebolting og 15 nye ruter. Ny sektor, Røverhula, på Hauktjern med 8 nye ruter. Bergflødt klatrefelt rebolting av 8 ruter. Flere blir tatt i løpet av høsten. Nedre sydstup er nå utviklet med totalt ca. 65 boltede ruter.

Olav rebolter på Bergfløt.

I tillegg har vi gitt praktisk og økonomisk støtte til klatreklubber og -felt i Østfold og på Romerike, blant annet Missingmyr og Hvalsberget.

Husk alltid å bruke eget utstyr i ankerfestet når du topptauer ute, slik at boltene i toppen holder lenger og man unngår å sette andre klatrere i en farlig situasjon.

Slik kan det se ut når mange nok topptauer rett i klippinn-ankrene ute. Vær så snill - bruk eget utstyr i toppen!
Last ned
Andre nyheter