Treningsgruppe for voksne


Vulkan Klatresenter arrangerer fast klatretrening for voksne på
tirsdager og torsdager.

Treningsgruppe for voksne – Seksergruppa (torsdager klokken 19:00-21:00)

Denne treningsgruppen retter seg mot deg som ønsker å etablere deg på grad seks. Du kan både være fersk eller ha klatret en stund, men har kanskje ikke tid til å trene så veldig ofte. Treningsgruppen møtes en gang i uken, og det ønskes at deltakerne driver egentrening utenom dette.

Sammen med andre klatrere på samme nivå vil du få instruksjon i treningslære, klatreteknikker og metoder for å utvikle deg videre som klatrer. Vi tror vi kan garantere deg en positiv utvikling. Vi har bare positive erfaringer og tilbakemeldinger fra tidligere kurs.

Høsten 2018 vil gruppen trene på torsdagskvelder under ledelse av Maria Stangeland. Instruksjonen starter kl 19 og varer i 2 timer hver gang. Første trening er torsdag 4. oktober kl 19. Det er 8 treninger utover høsten. Det forventes også at deltakerne i perioden har egenaktivitet i klatring i tillegg til torsdagene.

Forutsetning for deltakelse: Du må være fylt 18 år, inneha brattkort og kunne lede ruter på grad 5.
Pris: Kr 2.000,- (medlemskap i Kolsås Klatreklubb er obligatorisk) .

Kursperiode: Høsten 2018.

Påmelding: kurs@kolsaas.no

Treningsgruppe for voksne – Sjuergruppa (tirsdager klokken 19:30-21:30)

Dette treningstilbudet retter seg mot klatrere som er medlemmer av Kolsås, har brattkort og i dag kan minst lede ruter på grad 6. Og med en ambisjon om å komme seg oppover mot ruter på grad 7.

Sammen med andre klatrere på samme nivå vil du få instruksjon i treningslære, klatreteknikker og metoder for å utvikle deg videre som klatrer. Praktisk tilnærming til klatring, mentale teknikker, hvilepunkter i rutene, sekvenser osv. Det blir personlige tilbakemeldinger på din egen klatreteknikk.

Vi tror vi kan garantere deg en positiv utvikling. Vi har bare positive erfaringer og tilbakemeldinger fra tidligere kurs.

Høsten 2018 vil gruppen trene på tirsdagskvelder under ledelse av Marius Engstrøm. Instruksjonen starter kl 19.30 og varer i 2 timer hver gang. Første trening er tirsdag 9. oktober kl 19.30. Det er 8 treninger utover høsten. Det forventes også at deltakerne i perioden har egenaktivitet i klatring i tillegg til torsdagene.

Forutsetning for deltakelse: Du må være fylt 18 år og klatre ruter på led i gradsjiktet 6 til 7-
Det forventes at deltakerne klatrer minst en gang i uken i tillegg til treningen.
Pris: Kr 2.000 (medlemskap i Kolsås Klatreklubb er obligatorisk).

Kursperiode: Høsten 2018.

Påmelding: kurs@kolsaas.no