Hauktjern åpent for klatring fra og med lørdag 14. juli

Kjell Isaksen ved Bymiljøetaten skriver:

Vandrefalkene ved Hauktjern har gjennomført en vellykket hekking, og fire unger har vokst opp. Dette er et meget godt hekkeresultat. Ungene er nå flygedyktige, men kommer nok fortsatt til å holde seg i området noen få dager til.

Ferdeselsforbudet i området oppheves ut fra dette fra og med lørdag 14. juli, slik at klatrefeltet kan benyttes kommende helg.
Vedlagt et bilde av en av de flygedyktige ungene på toppen av en av klatrerutene.

 Tiltakene for å skjerme falkene fra forstyrrelse har blitt møtt med stor grad av forståelse og velvilje fra klatrerne som normalt bruker området, noe vi vil benytte anledningen til å takke for.

 

Foto: Kjell Isaksen, Bymiljøetaten

Foto: Kjell Isaksen, Bymiljøetaten