Innkalling til årsmøte i Kolsås Klatreklubb 2018 NB ny dato: 18. april!

Dessverre er vi nødt til å utsette årsmøtet til onsdag 18. april.

Sted: Scandic Vulkan
Tid: Onsdag 18. april kl 17.00

Saker som ønskes behandlet må sendes inn senest 4. april.

Oppdatert versjon av innkallingen som det linkes til under vil sammen med resten av sakspapirene legges ut 11. april.  

Alle som deltar på møtet klatrer gratis på Vulkan etterpå!