Fredagsklatringen tar sommerpause fra 15. juni og siste uke med tidlig åpning uke 25

Selv Bjørn, som er fast leder for fredagsklatringen, trenger litt sommerferie.

Fredagsklatringen tar derfor sommerpause etter fredag 15. juni, men kommer tilbake fredag 17. august.

Emil og Olav trenger også litt sovemorgen, og derfor blir uke 25 siste uke med tidlig åpning. Tirsdag og torsdag uke 26 åpner Vulkan Klatresenter kl 10.
Fra og med mandag 2. juli holder vi sommeråpent (se egen post).