Rovfugl på Hauktjern

Også i år er Veslefeltet og Hovedfeltet på Hauktjern stengt på grunn av hekkende rovfugl.

Informasjon fra Bymiljøetaten:

Info fra Bymiljøetaten:

I løpet av den siste uka er det flere ganger registrert vandrefalk i området der det var hekking i fjor. Vi var i området i dag, og da varslet det to fugler (et par) ved bergveggen. Det blir dermed høyst sannsynlig hekking i området også i år. Vandrefalkene er sårbare for forstyrrelse i hekketiden, og det er nødvendig å stenge området for klatring og annen aktivitet for at falkene skal få mulighet til å gjennomføre vellykket hekking.

Vi er klar over at området er populært blant klatrere, men ber om forståelse for at dette er et nødvendig tiltak. Bymiljøetaten ber om at klatrere og andre brukere av området viser hensyn.

Ifølge verneforskriften for Hauktjern friluftslivsområde er reirplasser i området vernet mot unødig forstyrrelse.

Ferdselsforbudet i området gjelder fra i dag (30. mars) til 15. juli, og omfatter klatring, annen ferdsel og bruk av droner. Overtredelse av ferdselsforbudet er straffbart. Området med ferdselsforbud er markert i terrenget, og det er satt opp informasjonsplakater (se vedlagte kart). Bymiljøetaten vil drive regelmessig oppsyn i området. Det er en rekke fugleinteresserte som følger med på falkene og som melder fra til Bymiljøetaten om observasjoner.


Klatrefeltene det gjelder er «Hovedfeltet» og «Veslefeltet» (jf. Klatrefører for Oslo og omegn 2013), altså feltene fra nordenden av Hauktjern og nordover.