Ekstraordniær generalforsamling Tirsdag 27 Oktober 2015

Kjære medlemmer!

Kolsås Klatreklubb er blitt invitert til å investere 1 million kroner i det kommende Oslo Klatresenter
som ligger på Skullerud, sør i Oslo.
Initiativtakere til Oslo Klatresenter er personer tilknyttet Tjelmeland Friksjon, som har bygget flere av de beste innendørs klatreveggene i Norge, og Anders Opsahl, som eier lokalene der veggene skal bygges.
Tjelmeland Friksjon har gjennom sitt investeringsselskap Paresia AS invitert både enkeltpersoner og klubber til å investere i prosjektet. Hvis alt går etter planen vil byggingen av klatreveggene kunne starte ved årsskiftet 2016/17.
Total aksjekapital er foreløpig 12 millioner kroner, men det åpnes for at denne kan utvides etterhvert, gjennom såkalte emisjoner.
Går Kolsås Klatreklubb inn med 1 million kroner, vil klubben foreløpig sitte med 8,33 prosent av aksjene. Klubben vil gjennom sin investering også få en representant i styret for Oslo Klatresenter.

 

Kolsås Klatreklubb behandlet saken på sitt styremøte 27. september 2015 og gikk med klart flertall inn for å investere 1 million kroner i Oslo Klatresenter dersom medlemmene i klubben er enige i styrets vurderinger.
Styret har lagt til grunn at klubben har god økonomi og raskt voksende medlemsmasse, men begrenset med klatrearealer på Vulkan Klatresenter. Gjennom å legge til rette for mer innendørs klatring i Oslo, håper klubben på å fremme klatring som sport og samtidig bedre tilbudet til medlemmene. Medlemmene vil klatre til redusert pris på Oslo Klatresenter.
Klubben vil kun investere deler av sin egenkapital i Oslo Klatresenter, og en slik investering vil derfor ikke gå utover en eventuell arealutvidelse på Vulkan.

Tirsdag 27. oktober 2015 kl 18.00 på Vulkan Klatresenter inviterer vi medlemmene til å si sin mening. Magne Tjelmeland vil være tilstede på møtet som representant for Paresia AS og for å svare på spørsmål.
Husk å ta med gyldig medlemskort!

Vi har laget en spørreundersøkelse i forbindelse med den ekstraordinære generalforsamlingen. Undersøkelsen tar 2-3 minutter å svare på, og vil gi oss et grunnlag til generalforsamlingen.
Undersøkelsen finner dere her:

http://goo.gl/forms/VbFuEIaeZL

Sakspapirer og møteagenda kan lastes ned her:
Agenda: http://www.kolsaas.no/?p=1400
Infoskriv: http://www.kolsaas.no/?p=1403
Budsjett: http://www.kolsaas.no/?p=1402
Vedtekter for Kolsås Klatreklubb: http://www.kolsaas.no/?p=1413