Ledsagerstøtte

Ledsagerstøtte til konkurranser

Det gis inntil kr 2.000,- i støtte til reise og opphold per konkurranse.

Støtte avtales med hovedtrener, klubbkonsulent eller daglig leder før konkurranse.

Støtten utbetales kun til konkurranser med overnatting.

Søknadsskjema lastes ned her og leveres til klubbkonsulent senest tre uker etter konkurransen, enten i fysisk form eller til emil@kolsaas.no