Støtte til deltagelse i internasjonale konkurranser.

Kolsås Klatreklubb støtter medlemmer som deltar i internasjonale klatrekonkurranser etter følgende prinsipper:

  • Alle medlemmer som deltar i internasjonale konkurranser er berettiget til økonomisk støtte, så lenge de også var medlemmer året før

  • Utøveren har selv ansvar for å melde seg på konkurransen.

  • Det kan kun søkes støtte til én konkurranse per semester (januar-juli, august-desember)

  • Det kan søkes opp til 4.000,- i støtte per konkurranse

  • Hvis summen av alle søknader per semester er større enn beløpet som er fastsatt av styret for semesteret, fordeles pengene proporsjonalt mellom søknadene.

  • Utøveren må forevise dokumentasjon eller kvittering for utgiftene.

  • Støtten utbetales etter avsluttet semester

  • Søknadsskjema lastes ned her Skjemaet leveres til Vulkan Klatresenter, Vulkan 13, 0178 eller til emil@kolsaas.no

  • Fristene for innlevering er 1. februar og 1. august. Søknaden kan avslås hvis fristen ikke blir holdt.