GRUNNKURS (KILEKURS)

20 TIMER

Kurset har som hovedformål å lære deltakerne å ferdes på en sikrest mulig måte i bratt terreng utendørs, bla gjennom å legge naturlige sikringer. Dette kurset skal gi deg grunnlaget for å kunne utforske klatring på egen hånd sammen med en klatrepartner.

For hvem? Deltakerne må inneha Brattkort eller ha tilsvarende erfaring.

Hva læres? Enkle, men nødvendige rutiner for innbinding, sikringsutstyrets bruksmåter, funksjoner og begrensninger, samt taulagsrutiner/kommunikasjon. Deltakerne skal bli i stand til å etablere sikre standplasser og topptausforankringer med naturlige sikringsmidler som kiler og kamkiler. Deltakerne skal lære nedfiring i tau – rapellering. Deltakerne skal bli i stand til å lede enkle klatreruter og sikre klatrepartneren på en forsvarlig måte.

Vi holder alt nødvendig klatreutstyr, men det er selvsagt anledning til å medbringe eget.

Sted? Bestemmes av instruktøren og avhenger blant annet av værforhold oa.

Pris: kr 3.000,-
Kr 200,- rabatt for medlemmer av Kolsås Klatreklubb.
Minimum 3 deltakere

Kursdatoer (2019) : 26-28. april | 10-12. mai | 31. mai - 2. juni | 21-23. juni | 23-25. august
Påmelding : kurs@kolsaas.no